Opstart af Selskab

 

Opstart af Selskab

 

Beslutningen om valg af virksomhedsform kan være kompliceret og sammensat ved opstart af selskab. Det er væsentligt at forholde sig til ens ønsker og behov samt omkostningerne ved de enkelte valgmuligheder.

 

Der er flere valgmuligheder ved opstart af selskab eller virksomhed. Den mest enkle måde er at starte som enkeltmandsvirksomhed, men der kan også vælges mellem forskellige selskabsformer, herunder iværksætterselskab, aktie- eller anpartsselskab. En personligt ejet virksomhed behøver blot et CVR-nummer for at være i gang. CVR-nummeret fås ved at udfylde registreringsblanketten hos Erhvervsstyrelsen og indsende den til Erhvervsstyrelsen. CVR-nummeret skal blandt andet stå på dine fakturaer.

 

Den mest karakteristiske egenskab ved et aktie- eller anpartsselskab er, at det er selskabet - og ikke dets ejere - der som en selvstændig juridisk person kan blive forpligtet over for omverdenen. Et selskab hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet, altså aktie- eller anpartskapital med tillæg af frie reserver også kaldet egenkapital. Et selskab, og særligt et A/S, kan bidrage til et mere seriøst image over for omverdenen. Blandt andet fordi et selskabs regnskaber er offentligt tilgængelige og skal revideres af en autoriseret eller registreret revisor.

 

Når selskabet først drives, og forhåbentlig har fået vokseværk, skal man til at overveje, om et personligt ejerskab er den bedste virksomhedsform.

 

Et selskab er som regel at anbefale, når virksomheden når et vist omfang, fx når den bliver større, end stifteren kan overkomme alene, eller hvis risikoen bliver for stor. Skal ejerkredsen udvides, vil et Anpartsselskab (ApS) oftest være et bedre valg end et Interessentskab (I/S).

 

Ejer man en eksisterende virksomhed personligt, er der mulighed for en såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse. Dette giver en række fordele, blandt andet i form af en skatteudskydelse.

 

Øvrige selskabsformer kan være interessentskab, kommanditselskab eller iværksætterselskab mv.

 

Har du behov for nærmere rådgivning om opstart af selskab og eller brug for hjælp til opstart af selskab, kan du kontakte en advokat.

 

SelskabsAdvokaterne der har speciale i erhvervsret, kan du kontakte på telefon +45 45 23 00 10, eller du kan søge på advokatnøglen. Advokatnøglen www.advokatnoeglen.dk  er en søgemaskine som udbydes af Advokatsamfundet. Her kan man finde advokater i sit lokale område inden for specifikke forretningsområder.

 

Såfremt du ønsker at udføre en del eller hele arbejdet med stiftelse af et selskab, kan du på Dokumenters hjemmeside www.dokumenter.dk   finde udkast og skabeloner på selskabsdokumenter.

 

Vil du læse mere om opstart af aps?